Bluetooth

Nie mogę włączyć Bluetooth w moim MacBooku Pro

Nie mogę włączyć Bluetooth w moim MacBooku Pro

Jak zresetować moduł Bluetooth komputera Mac

 1. Przytrzymując klawisze Shift + Opcja (Alt) na klawiaturze komputera Mac, kliknij w symbol Bluetooth w prawym górnym rogu paska menu macOS. ...
 2. Znajdź ujawnione podmenu debugowania i najedź na nie kursorem myszy.
 3. Kliknij Zresetuj moduł Bluetooth.
 4. Teraz uruchom ponownie komputer Mac.

 1. Jak ponownie włączyć Bluetooth na moim Macu??
 2. Jak sprawić, by mój Macbook Pro Bluetooth był wykrywalny??
 3. Jak włączyć Bluetooth na moim Macu bez myszy??
 4. Jak naprawić WIFI lub Bluetooth na moim Macbooku Pro??

Jak ponownie włączyć Bluetooth na moim Macu??

Włącz lub wyłącz Bluetooth na Macu

 1. Na Macu kliknij w ikonę stanu Bluetooth na pasku menu. Jeśli nie widzisz ikony stanu Bluetooth, wybierz menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij Bluetooth, a następnie wybierz „Pokaż Bluetooth na pasku menu.”
 2. Kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.

Jak sprawić, by mój Macbook Pro Bluetooth był wykrywalny??

Podłącz Maca do klawiatury, myszy, gładzika, zestawu słuchawkowego lub innego urządzenia audio Bluetooth.

 1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i można je wykryć (szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji urządzenia).
 2. Na Macu wybierz menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij Bluetooth. ...
 3. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij Połącz.

Jak włączyć Bluetooth na moim Macu bez myszy??

Naciśnij Command + spacja, aby wyświetlić Spotlight, a następnie wpisz „Wymiana plików Bluetooth” i naciśnij klawisz Return. Spowoduje to uruchomienie aplikacji wymiany plików Bluetooth, która natychmiast rozpozna, że ​​Bluetooth jest wyłączony, wystarczy ponownie nacisnąć klawisz „Powrót”, aby wybrać przycisk „Włącz Bluetooth”.

Jak naprawić WIFI lub Bluetooth na moim Macbooku Pro??

Problemy ze słabym sygnałem Wi-Fi omówimy w osobnym artykule tutaj: Jak poprawić sygnał Wi-Fi.

 1. Sprawdź oprogramowanie Apple. ...
 2. Sprawdź rekomendacje Wi-Fi firmy Apple. ...
 3. Skontaktuj się z dostawcą usług szerokopasmowych. ...
 4. Uruchom ponownie router. ...
 5. Uruchom ponownie komputer Mac. ...
 6. Odłącz Bluetooth. ...
 7. Zapomnij o sieci. ...
 8. Utrzymuj router w chłodzie.

iOS 9.3.5, aplikacja ulega awarii po otwarciu
Jak naprawić aplikację, która ciągle się zawiesza na iPadzie??Dlaczego moja aplikacja ulega awarii po jej otwarciu??Dlaczego moja aplikacja na iOS cią...
Wyczyść Usuń częściowy plik binarny Homebrew w OSX Mojave
Jak całkowicie usunąć Homebrew z mojego Maca??Jak ponownie zainstalować Mac Brew?Jak zaktualizować napar na Macu?Jak odinstalować i zainstalować brew ...
Tom Głośność alarmu iPhone'a tak wysoka
Głośność alarmu iPhone'a tak wysoka
Jeśli głośność alarmu jest zbyt niska lub zbyt głośna, naciśnij przycisk głośności w górę lub w dół, aby ją dostosować. Możesz też przejść do Ustawień...